Disciplin og kontrol

Spørgsmål

Kære Anders Når jeg læser Foucault, så kan finde ud af om disciplin og kontrol er to forskellige dispositiver eller om kontrollen indgår som i disciplinen. I et af de andre indlæg står der at Foucaults interese for biopolitik er en førliggende overgang fra et nej til et ja, og at empowerment og kompetenceudvikling ligger inden for det sidste ja. Kan man også tolke det som en overgang fra disciplin til kontrol?

Mvh. Michael

 

Svar

Kære Michael

Jeg vil mene, at kontrol særligt knytter sig til den disciplinære måde at styre og organisere på. Når Deleuze f.eks. senere taler om et kontrolsamfund, så taler han om en videreudvikling og samordning af overvågningsteknologier og disciplinære teknologier, og det er ikke langt fra Foucault. De, der insisterer på at kontrolelementet i det, jeg kalder ja’et – videreudviklingens og modulationens eksistensmåder – fortsætter med at forstå samfundet som disciplinært – evt. som neodisciplinært. F.eks. at engagementet skulle være et nyt kontrolparameter. Det kan man også godt, om end det også kunne have sin mening at forny perspektivet sammen med det, der betragtes. Mit svar vil være, at disciplin er et overbegreb i forhold til kontrol.

– Anders Fogh Jensen

21.maj 2009