Filosofisk samtale - personlig : Gavekort

Filosoffen er tiltrådt som højskoleforstander på Vestjyllands Højskole, hvorfor samtalerne fremover vil finde sted i Velling, Ringkøbing. Der er foreløbigt lukket for samtaler, men det vil blive muligt at booke en tid henover sommeren. Hvis du har forespørgsel på et specielt forløb, f. eks. henover nogle dage, så er du velkommen til at sende en mail: anders@filosoffen.dk

Køb et gavekort til en filosofisk samtale til din eftertænksomme ven eller familiemedlem, som får mulighed for at få vendt sine eksistentielle overvejelser, tanker og problemer med en filosof. 

De personlige samtaler handler om alt mellem himmel og jord, men som regel handler de om de store linjer og det konkret levede liv, og sammenhængen imellem dem. Her hos filosoffen handler filosofi om at tænke bedre for at leve bedre, og det er det, den filosofiske samtale skal hjælpe til.

Samtalerne henvender sig til alle og kræver ikke noget forudgående fagfilosofisk kendskab. Det kan f.eks. være, at man efterhånden eller lige pludseligt står i en ny livssituation, som der er brug for at belyse og undersøge. Det kan f.eks. være at man er ramt af stress, sorg, ensomhed eller udmattelse og har behov for at forstå sin situation i et større perspektiv. Eller man står måske i et dilemma. Eller man ønsker at lære sig selv, sin tid og sin verden bedre at kende, og hvad ens plads kan være i den.

Med de filosofiske samtaler får man:

– Adgang til et åbent og samtidigt fortroligt samtalerum, hvor der er højt til loftet og plads til alle typer af undren, betænkeligheder eller glæde.

– Flere tusind års tankegods og begrebsmodeller at spejle ens tanker og situation i.

– Hjælp til at forstå sig selv som individ i forhold til samfundets historiske, sociale og materielle vilkår og til verden som helhed.

– Tid og ro til fordybelse i et spørgsmål, emne eller problem, som optager en.