Risikoanalyse

Artikel i Dansk Veterinærtidsskrift fra 2015 om risikoanalyse. Anders Fogh Jensen forklarer blandt andet, hvordan risikobegrebet er indtrådt i verden, og hvorledes frygten for ulykker og uforudsete hændelser gør os mindre livsduelige: “Vi har ikke længere en højere magt, der siger, at sådan skal vi gøre. Tidligere havde vi befalinger, nu har vi anbefalinger, der skal give os tryghed. Og for at dæmpe angsten lytter vi til anbefalingerne og skifter hveden ud med spelt. Men risikokalkulerne gør os nervøse og skaber en usund baggrundsstemning af frygt.”

Læs hele artiklen her.