Pseudoarbete – myt eller verklighet?

Anmeldelse af bogen Pseudoarbejde. 

Citat:

15 timmar. För hundra år sedan beräknade man att framtidens arbetsvecka inte skulle behöva bli längre än så. I dag när vi är inne i den fjärde industriella revolutionen jobbar de flesta mer än dubbelt så många timmar. Men är det verkligt arbete som utförs? Frågan ställs i en dansk bok som fokuserar på pseudoarbete.

Första mötet sker i en tevestudio. De båda debattörerna ska inför kameran i Danmarks radios direktsändning diskutera den svenske sociologen Roland Paulsens undersökning som visar att personer i kunskapsintensiva verksamheter till stora delar utför så kallat "tomt arbete".

Læs hele artiklen her. 

2018-06-19 HBL