Aftaler

Artikel i Politiken, som handler om den moderne aftalekultur og beskriver, hvordan det er blevet normalt at aflyse aftaler eller at udskyde at svare på en invitation alt efter forgodtbefindende. Anders Fogh Jensen forklarer udviklingen fra et samfund, som i højere grad baserede sig på sociale forpligtelser til det moderne samfund, hvor lysten har taget over i forhold til plejen af sociale forhold:

“Kulturoprøret i 1970’erne skabte grundlaget for at lyst blev et parameter på bekostning af pligt. Det enkelte menneske er ansvarlig for at få det bedste ud af sit liv. Dårlig stil er så at sige blevet almindelig stil, og derfor bliver den ikke længere anset for at være dårlig, men det fjerner ikke den moralske forpligtelse til at svare på invitationer og holde på aftaler.”

Læs hele artiklen her.