Skuffelseskultur

Artikel i Kristeligt Dagblad, som omhandler hvordan det moderne menneske forholder sig til skuffelser i sit liv. Blandt andet på grund af udviklingen af teknologien og risikoanalyser har det moderne menneske sværere ved at acceptere at livet ikke altid går som planlagt. Anders Fogh Jensen forklarer i artiklen, hvorledes det i højere grad end før anses for individets egen skyld, hvis dets planer for livet ikke udvikler sig som ønsket: “Man kan måske sige, at vi er gået fra en ærgrelseskultur,  hvor vi hverken var i stand til at forudsige eller ændre på tingenes tilstand- kun ærgre os over dem- til en skyldskultur, hvor skæbnen ikke længere kun råder alene.”

Læs hele artiklen her.