Mandefald

Interview i Jyllands-Posten d. 15. november 2015 med Anders Fogh Jensen. Interviewet omhandler hvilke grænser vi sætter overfor magtfulde mennesker i nutidens Danmark, og hvordan disse grænser adskiller sig fra tidligere perioder i historien og fra kultur til kultur. Der diskuteres, hvorvidt der i nutiden hersker en korrekthedskultur og en form for puritanisme i forhold til vores syn på magtfulde mennesker.

Læs hele artiklen her.