FILOSOFFEN SKRIVER

Her findes forskellige tekster, jeg har skrevet gennem årene. Det er foredrag, forelæsningsnoter, artikler der er publiceret forskellige steder , uddrag fra mine bøger og af udlægninger af forskellige filosofiske tekster. Her ligger også interviews med mig. Man er meget velkommen til at bruge dem alle og henvise til sitet her.