Kontinuerte forvandlinger ifølge Michel Foucault ifølge Anders Fogh Jensen

www.filosoffen.dk

 
Trykt i Indledning til Michel Foucault: Galskabens historie, p.21.

Galskabens historie


  
RenæssanceKlassiskModerne
 MærkeTegnSpor
AdskillelseOverflade

Berøring

Separation

Eksklusion

Distance

Objektivering
ModstillingProfan vs. helligFornuft vs. ufornuftNormal vs. patologisk
Syntetisk kraftFantasiEtikForståelse
Ufornuft (déraison)Kosmologisk

Grænse

Ontologisk

Intet

Antropologisk

Natur og sygdom

Betydning af galskabDen anden verdenRen negativitetPsykologisk natur
Social praktikCirkulationInterneringKurering
RumOpbrud (passage)Opdelt (sorteret)Udfyldt (moraliseret)
Galskabens stedPassageInterneringshusAsyl
VandetPassage

Sejlads

Flydende

Balance

Karbad

Væskende

Straf

Styrtebad

Chokerende

Bevidsthed om galskabenKritisk

Flertydig

Kritisk

Praktisk

Hævdende

Analytisk

Analytisk

Det øvrige œuvre


  
RenæssanceKlassiskModerne
 MærkeTegnSpor
Episteme

(Ordene og tingene,

Vidensarkæologien)

Lighed

Sammenhæng

Taksonomi

Repræsentation

Tid

Historie

Videnskab om galskab

(Sindssygdom og psykologi)

 Symptomatologi

Nosografi

Psykopatologi
Videnskab om sygdom

(Klinikkens fødsel)

 Artsmedicin

Symptom

Repræsentation

Klinisk medicin

Synlighed i dybden

Død

(Klinikkens fødsel)

LighedLivets forsvindenGenstand for viden om livet
Orden

(Ordene og tingene)

Orden læsesVerden ordnesOrden konstrueres
Sprog

(Ordene og tingene)

Verdens prosa

Immanent

Arbitrært

Fordobling

Historisk

Autonomt

Viden om lyst

(Seksualitetens historie)

 Scientia sexualisScientia sexualis
Straf

(Overvågning og straf)

Pinestraf

 

 

 

 

Krop

Internering

Overvågning

Disciplinering

Arbejdsstraf

 

Krop, sjæl

Internering

Overvågning

Disciplinering

 

 

Frihed, tid, sjæl

Dominerende dispositiver

(Anordnende anordninger)

Lov

Suverænitet

 

 

 

Forbydende

Lov

Internering

Disciplinering

Overvågning

 

Forbydende

Forbyggende

Overvågning

Disciplinering

Kontrol

Sikkerhed

 

Forebyggende

Forbedrende

Forsikrende

MenneskeledelseTerritoriumTerritorium

Befolkning

Befolkning

Biomasse

Selv

Ledelsesrationalitet

Gouvernementalitet